WAT IS MINDFULNESS?

Mindfulness betekent in de praktijk dat je UIT DE AUTOMATISCHE PILOOT komt en weer LIJFLIJK gaat ERVAREN wat er hier en nu gebeurt. Je traint jouw brein om de aandacht te richten op de feitelijke ervaring. Dit met een open, vriendelijke en accepterende houding.

We zijn geneigd via de automatische piloot, meestal onbewuste gedachten, onze ervaringen te veroordelen, te onderdrukken, te versterken of te veranderen. Mindfulness biedt inzicht in jouw gedachtenpatronen en gewoontepatronen. Door met aandacht aanwezig te leren zijn, kunnen we bewuster leven en gezondere keuzes maken, keuzes die ons ondersteunen, die ons vrijheid geven en gelukkiger maken.

Door bewust stil te staan en aandacht te hebben voor het moment, ervaar je minder stress en meer verbinding. Verbinding met jezelf, met jouw omgeving en met het hele leven. Je wordt je bewust van jouw wensen en grenzen en leert deze makkelijker aan te geven. Mindfulness biedt perspectief, ontwikkeling, evenwicht en werkt bevrijdend.

Mindfulness verbetert de kwaliteit van jouw leven en je omgeving en draagt bij aan jouw gezondheid door meetbare, positieve veranderingen in je brein.
Neurowetenschappelijk onderzoek bewijst dit en noemt het fenomeen, dat wij invloed op de werking van onze hersenen uit kunnen oefenen, NEUROPLASTICITEIT. Dit biedt een heel nieuw perspectief van zelfregulatie en zelfondersteuning, het helend of genezend vermogen van de mens.


8-WEEKSE MINDFULNESSTRAINING

Het 8-weekse Mindfulnessprogramma wordt wereldwijd gegeven en is misschien beter bekent als MBCT (MINDFUL BASED COGNITIVE THERAPY). Een programma ontwikkelt door Jon Kabat Zinn en de artsen, psychologen en wetenschappers Zindel Segal, Mark Williams en John Teasdale.

Mindfulnness combineert cognitieve therapie met meditatie. Daarbij leer je een nieuwe houding van open, accepterende en vriendelijke aandacht te ontwikkelen. Door de focus op je eigen brein, ontstaat er inzicht in ondermijnende, automatische gedachten van je brein. Je krijgt inzicht in overlevingssystemen zoals vechten, vluchten, bevriezen en grijpen (hechten). Door het trainen van aandacht ontstaat er een intenser beleven en aandachtig zijn in het moment. Je traint een nieuwe modus van je brein en leert hoe je dagelijks, zelfs binnen 3 minuten, door de ademhalingsmeditatie, in deze modus kunt stappen. Uit het hoofd, in het lijf, uit de automatische piloot, naar de feitelijke ervaring van dit moment. Hoewel het MBCT een gestandaardiseerd programma is, zal ik in mijn training extra aandacht besteden aan meditatie, omdat dit de basis vormt van Mindfulness.

In de AGENDA vind je meer informatie over de startdatum van de Mindfulness-training.


Ervaringen van deelnemers:

“Ik ben blij dat er aandacht besteed wordt aan het onderwerp gedachten.
Ik heb nu hoop gekregen dat ik mijn gedachten over mezelf kan corrigeren.
Gedachten zijn mentale gebeurtenissen, niet perse de waarheid.”